Ajax on Java

Book description

Dzi?ki temu podr?cznikowi nauczysz si? tworzy? bardziej interaktywne, dynamiczne i efektowne strony internetowe poprzez wyeliminowanie pracoch?onnego wpisywania danych przez u?y...

Table of contents

 1. Ajax on Java
 2. Przedmowa
  1. Ajax: krótki rys historyczny
  2. Dla kogo przeznaczona jest ta książka
  3. Co powinniśmy wiedzieć
  4. Zawartość książki
  5. Konwencje stosowane w książce
  6. Korzystanie z przykładów kodu
  7. Podziękowania
 3. 1. Przygotowania
  1. Wymagania
  2. Instalowanie serwera Tomcat
   1. Krótki przewodnik instalowania serwera Tomcat
   2. Definiowanie zmiennej TOMCAT_HOME
  3. Instalowanie Ant
 4. 2. JavaScript i Ajax
  1. Tworzenie aplikacji
   1. W jaki sposób przywoływana jest nasza funkcja JavaScript?
   2. W jaki sposób pobieramy wartość wciśniętego klawisza?
   3. Formatowanie strony
  2. Uruchamianie przykładu
 5. 3. Prosty serwlet Ajax
  1. Budowanie i instalowanie aplikacji Ajax
   1. Struktura katalogu
  2. Uruchamianie przykładu
   1. Gdzie w takim razie jest XML?
 6. 4. XML oraz JSON i Ajax
  1. Aplikacja dekodująca znaki
  2. Przygotowujemy prosty dokument XML
   1. Wykorzystujemy serwlet, by przygotować dokument XML
   2. Inne metody tworzenia dokumentów XML
    1. JDOM
    2. dom4j
    3. SAX
  3. Wracamy do klienta — analiza kodu XML
   1. Analiza kodu XML w języku JavaScript
   2. Zapełnianie formularza w przeglądarce Microsoft Explorer
   3. Zapełnianie formularza w innych przeglądarkach
  4. Budowanie aplikacji
  5. Uruchamianie aplikacji na serwerze Tomcat
  6. Przesyłanie danych z użyciem formatu JSON
   1. Modyfikacje w kodzie JavaScript umożliwiające pobieranie danych w formacie JSON
  7. Podsumowanie
 7. 5. Pobieranie potrzebnych danych
  1. Wypełnianie formularza za pomocą Ajaksa
   1. Sprawdzanie nazwy użytkownika
   2. Tworzenie bazy danych
   3. Obsługiwanie żądań Ajax: serwlety
   4. Uzupełnianie miasta i stanu z wykorzystaniem z kodu pocztowego
  2. Tworzenie pola sugerującego nazwy użytkowników
   1. Pobieranie nazw użytkowników
   2. Tworzenie bloku div
   3. Obsługiwanie zdarzeń
    1. Podświetlanie sugerowanych nazw użytkowników
   4. Konfigurowanie serwletów
 8. 6. Biblioteki i zestawy narzędziowe
  1. Korzystanie z biblioteki Dojo Toolkit
  2. Korzystanie z biblioteki Rico Toolkit
   1. Korzystanie z Object Response Type
  3. Korzystanie z biblioteki DWR
  4. Przeciąganie i upuszczanie z wykorzystaniem bibliotek Scriptaculous i Prototype
   1. Aplikacja rejestrująca użytkowników
   2. Obudowywanie żądania XMLHttpRequest za pomocą biblioteki Prototype
   3. Funkcje odpowiedzialne za logowanie użytkownika
   4. Funkcje obsługi zakupów: pobieranie listy produktów
 9. 7. Znaczniki Ajax
  1. Tworzenie biblioteki znaczników
   1. Pisanie plików TLD
   2. Korzystanie ze znaczników w JSP
   3. Pisanie klasy TagSupport
   4. Pisanie serwletu obsługującego bibliotekę znaczników
   5. Składanie wszystkiego w jedną całość za pomocą programu Ant
  2. Biblioteki znaczników oferowane przez innych dostawców
   1. Biblioteka AjaxTags
    1. Pobieranie i instalowanie biblioteki AjaxTags
    2. Korzystanie ze znacznika <tabPanel>
    3. Pisanie kodu serwletu
    4. Wyświetlanie danych na kartach
   2. Biblioteka JavaWebParts
   3. Biblioteka AjaxAnywhere
    1. Korzystanie z biblioteki AjaxAnywhere w kodzie JSP
    2. Strefy odświeżania
    3. Kod wspomagający bibliotekę AjaxAnywhere
    4. Filtr AjaxAnywhere
   4. Z której biblioteki znaczników najlepiej korzystać?
 10. 8. Ajax i Struts
  1. Biblioteka Struts-Layout
   1. Instalowanie Struts-Layout
   2. Pisanie kodu JSP z wykorzystaniem Struts-Layout
   3. Formularze akcji Struts
   4. Czym właściwie są akcje i co takiego dzieje się z naszym serwletem?
   5. Konfigurowanie Struts
   6. Skąd biorą się te dane?
   7. Zapełnianie listy sugerowanych nazw użytkowników
   8. Dlaczego warto korzystać z biblioteki Struts-Layout?
  2. Implementowanie funkcji Ajax w Struts z użyciem biblioteki DWR
   1. Ładowanie plików na serwer
   2. Tworzenie strony JSP
   3. Pisanie pliku konfiguracyjnego DWR
   4. Wyświetlanie produktów w przeglądarce
   5. Rzut oka na kod JavaScript wygenerowany przez DWR
   6. Piszemy klasę ProductManager
   7. Dlaczego warto używać biblioteki DWR?
  3. Ajax i Struts — czego dowiedzieliśmy się w tym rozdziale?
 11. 9. Ajax i JavaServer Faces
  1. Cykl życia JSF
  2. Pisanie własnego komponentu JSF
   1. Pisanie strony JSP dla aplikacji JSF
   2. Konfigurowanie aplikacji JSF: pliki web.xml i faces-config.xml
  3. Tworzenie własnego znacznika JSF
   1. Pisanie pliku TLD
   2. Pisanie klasy obsługującej znaczniki
   3. Tworzenie rendererów i zestawów rendererów
   4. Pisanie wspomagającego pliku JavaScript
  4. Obsługiwanie danych JSF poprzez rozszerzanie klasy HtmlInputText
  5. Kod JSF wspomagający mechanizm Ajax
  6. Podsumowanie
 12. 10. Zestaw narzędziowy Google Web Toolkit
  1. Zaczynamy pracę z GWT
   1. Tryb Hosted w tryb Web Mode
  2. Wyszukiwanie błędów w kodzie aplikacji
  3. Rozbudowujemy aplikację — kod klienta
   1. Modyfikowanie kodu klienta
  4. Udostępnianie usług klientowi
   1. Łączenie klienta z usługą
   2. Łączenie usługi z adresem URL serwletu
  5. Testowanie współdziałania aplikacji ZipCodes z usługą
  6. Kontrolki oferowane przez GWT
 13. A. O autorze
 14. Indeks
 15. Kolofon
 16. Copyright

Product information

 • Title: Ajax on Java
 • Author(s): Steven Douglas Olson
 • Release date: November 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324611102