O'Reilly logo

Ajax. Wzorce projektowe by Michael Mahemoff

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Platformy i biblioteki Ajaksa

Powstanie licznych bibliotek i platform to jeden ze szczęśliwych skutków wzrostu popularności Ajaksa. Narzędzia te przyjmują rozmaite kształty oraz rozmiary i są dostępne na różnych licencjach. W opisie wzorców Ajax starałem się podkreślać znaczenie platform i bibliotek. Dobrze jest znać niskopoziomowe szczegóły, jednak często nie warto implementować ich samodzielnie. Lista przedstawiona w tym dodatku to dobre uzupełnienie dla wzorców Ajax.

Pierwszą listę utworzyłem już w czerwcu 2005 roku, kiedy to opisałem 20 produktów. Wówczas wydało mi się to liczbą przytłaczającą. Lista przechowywana jest w publicznej wiki i rozrosła się do 160 narzędzi, a bez wątpienia będzie ich jeszcze więcej. Najnowszą wersję listy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required