Rozdział 2. Wzorcowy samouczek

Niniejszy rozdział przedstawia technologię Ajax i wzorce Ajax w trzyczęściowym samouczku. Pierwszy podrozdział to szybki przegląd kluczowych technologii, zalecany, jeśli nigdy jeszcze nie używałeś Ajaksa. Drugi pokazuje, jak wysokopoziomowe wzorce pozwalają rozbudować system. Jeśli już stosowałeś technologię Ajax, możesz zacząć od tego miejsca. Ostatni podrozdział zawiera propozycje kilku ćwiczeń, z którymi możesz się zmierzyć.

W internecie angielska wersja tego samouczka znajduje się pod adresem http://ajaxify.com/tutorial/, a działające wersje demonstracyjne wszystkich przykładów znajdziesz na stronie http://przyklady.helion.pl/ajaxwp/. Aby uruchomić kod lokalnie, potrzebna jest standardowa instalacja PHP (wersja ...

Get Ajax. Wzorce projektowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.