Rozdział 3. Projektowanie w Ajaksie — zasady i wzorce

Ajax może w znacznym stopniu zwiększyć użyteczność internetu, przy jego użyciu utworzono już wiele niezwykle ciekawych aplikacji i oczywiście jest to jedna z technologii będących obecnie „na topie”. Jednak nie jest to rozwiązanie uniwersalne. Projekt zawsze trzeba tworzyć z rozwagą i dopasować go do stosowanej technologii. Dzięki monitorowaniu stanu aplikacji Ajax wciąż się uczymy, co działa, a co nie, a także jak programiści radzą sobie z wyborami dotyczącymi projektów. Niniejszy rozdział przedstawia te zagadnienia na wysokim poziomie i wprowadza wzorce, które opisują je w szczegółowy sposób.

Pożądane cechy aplikacji Ajax

Ajax związany jest z poprawą odczuć użytkownika i ma wartość dla organizacji ...

Get Ajax. Wzorce projektowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.