Rozdział 10. Komunikacja przeglądarka-serwer

Przyjrzeliśmy się już podstawowym technologiom zdalnego wywoływania poleceń, co prowadzi do pytań związanych z przepływem informacji między przeglądarką a serwerem. Jak można radzić sobie z wielokrotnymi wywołaniami? Jak zapewnić synchronizację przeglądarki z serwerem? Jak uzyskać dostęp do domen zewnętrznych?

Śledzenie wywołań wiąże się ze śledzeniem przebiegu wywołania i obsługą asynchronicznej natury Ajaksa. Trzy następne wzorce dotyczą synchronizacji. W Okresowym odświeżaniu przeglądarka nieustannie żąda świeżych informacji od serwera. Odwrotnością jest Blokowanie przesyłania, kiedy to przeglądarka przesyła nowe informacje na serwer. Alternatywa dla blokowania przesyłania, Jawne przesyłanie, polega ...

Get Ajax. Wzorce projektowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.