Rozdział 12. Generowanie i powtórne wykorzystanie kodu

W niniejszym rozdziale przedstawione są dwa ogólne wzorce programistyczne. Generowanie kodu po stronie serwera to technika, dzięki której nie trzeba bezpośrednio używać kodu HTML ani JavaScript. Komponenty działające w różnych przeglądarkach to komponenty zaprojektowane tak, aby były przenośne między głównymi przeglądarkami.

Generowanie kodu po stronie serwera

image with no caption

Automatyczne generowanie, Generowanie kodu, Platforma, Biblioteka

Generowanie kodu po stronie serwera

Rysunek 12-1. Generowanie kodu po stronie serwera

Historia programisty

Aleksander ...

Get Ajax. Wzorce projektowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.