Rozdział 16. Efekty graficzne

Bogaty interfejs to coś więcej niż statyczne kontrolki. Na użyteczność duży wpływ ma dynamika. Rozsądnie stosowane efekty graficzne mogą sterować uwagą użytkownika i pomóc mu zrozumieć działania aplikacji. Nie należy także lekceważyć zalet estetycznych. Może te efekty są tylko miłe dla oka, ale dobre efekty tego typu (a nie sztuczki pokazujące, „jaki to jestem wielki”) pozwalają zdobyć oddanych użytkowników[27].

„Jednosekundowe” efekty czasem informują o stałym przejściu z jednego stanu do innego, a w innych sytuacjach służą jedynie do wyróżnienia jakiegoś elementu. Jednosekundowe wyróżnianie to bardziej ogólna wersja „techniki żółtego zanikania” i polega na zmienianiu jasności oraz koloru. Wzorzec Jednosekundowa zmiana ...

Get Ajax. Wzorce projektowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.