O'Reilly logo

Algorytmy. Almanach by Stanley Selkow, Gary Pollice, George T. Heineman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B. O autorach

George T. Heineman jest profesorem nadzwyczajnym informatyki w Worcester Polytechnic Institute. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na inżynierii oprogramowania. Współredagował w 2001 r. książkę Component-Based Software Engineering: Putting the Pieces Together (Addison Wesley). George był przewodniczącym programowym 2005 International Symposium on Component-Based Software Engineering.

Gary Pollice sam zwykł nazywać siebie gburem (czyli człowiekiem gruboskórnym, nieokrzesanym, zwykle w podeszłym wieku), który spędził 35 lat w przemyśle, próbując dociec, kim chciałby zostać, gdy dorośnie. Mimo to jeszcze nie dorósł i w 2003 r. wstąpił w uświęcone progi akademii, gdzie począł mącić w głowach następnemu pokoleniu budowniczych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required