O'Reilly logo

Algorytmy. Almanach by Stanley Selkow, Gary Pollice, George T. Heineman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Algorytmy w ujęciu matematycznym

Wybierając algorytm do rozwiązania problemu, próbujesz przewidzieć, który będzie najszybszy dla konkretnego zbioru danych na konkretnej platformie (lub rodzinie platform). Określenie oczekiwanego czasu działania danego algorytmu jest procesem z natury matematycznym. W tym rozdziale przedstawiamy narzędzia matematyczne pomagające w takich przewidywaniach. Po przeczytaniu tego rozdziału Czytelnicy będą rozumieć różne pojęcia matematyczne występujące w tej książce.

Wspólnym motywem tego rozdziału (w istocie — przyjętym w całej książce) jest założenie, że wszystkie hipotezy i przybliżenia mogą się różnić o pewną stałą, przy czym w naszych uogólnieniach stałe takie możemy pomijać. Dla wszystkich algorytmów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required