Rozdział 3. Wzorce i dziedziny

Oprogramowanie budujemy po to, aby rozwiązywać problemy. Przez dziesiątki lat od czasu, gdy pierwszy zaprogramowany komputer wydrukował odpowiedzi na zadania, do których wcześniej nie można się było nawet zbliżyć — jak na przykład obliczenie 400 052 412 247. cyfry π — programiści napisali niezliczoną ilość programów do rozwiązywania najróżniejszych problemów. Podczas gdy jedni ochoczo spędzali godziny, kodując rozwiązania przedkładanych im zadań, inni kodowali rozwiązania identycznych lub prawie takich samych problemów. Istnieje kilka powodów, z których osoby programujące tworzą niepowtarzalne rozwiązania, zamiast rozejrzeć się za istniejącymi. Pierwszy to oczywiście ten, że zawsze wydaje się nam, że to my potrafimy ...

Get Algorytmy. Almanach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.