O'Reilly logo

Algorytmy. Almanach by Stanley Selkow, Gary Pollice, George T. Heineman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Znajdowanie dróg w AI

Przegląd

Aby rozwiązać problem, gdy nie istnieje jasny algorytm obliczenia poprawnego rozwiązania, uciekamy się do znajdowania dróg. W tym rozdziale omówimy dwa pokrewne podejścia do znajdowania dróg — jedno dotyczące drzew gier i drugie, odnoszące się do drzew wyszukiwań. Metody te opierają się na wspólnej strukturze, mianowicie — na drzewie stanów, którego korzeń reprezentuje stan początkowy, a krawędzie oznaczają możliwe ruchy, które przekształcają dany stan w nowy. Poszukiwania takie są niemałym wyzwaniem, ponieważ nie oblicza się całej struktury, w której zachodzą, a to z powodu lawinowego przyrostu stanów. Na przykład, w warcabach istnieje około 5·1020 różnych konfiguracji szachownicy [Schaeffer, 2007]. Zatem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required