O'Reilly logo

Algorytmy. Almanach by Stanley Selkow, Gary Pollice, George T. Heineman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Epilog

Przegląd

Choć dotarliśmy do końca książki, ilość informacji, które możesz znaleźć na temat interesujących Cię algorytmów, jest niemal nieograniczona. Bez liku jest również problemów, do których możesz stosować metody przedstawione w tej książce.

Na koniec mamy możliwość cofnięcia się i spojrzenia na niemal trzy tuziny algorytmów, które opisaliśmy szczegółowo i na przykładach. Mamy nadzieję, że odczuwasz satysfakcję, że wywiązaliśmy się z tego, cośmy zaplanowali. Aby pokazać rozległość materiału, którym się zajęliśmy, dokonamy obecnie podsumowania zasad leżących u podstaw przedstawionych w książce algorytmów. Dzięki temu będziemy mogli pokazać podobieństwa różnych algorytmów, zaprojektowanych do rozwiązywania różnych problemów. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required