Rozdział 11. Epilog

Przegląd

Choć dotarliśmy do końca książki, ilość informacji, które możesz znaleźć na temat interesujących Cię algorytmów, jest niemal nieograniczona. Bez liku jest również problemów, do których możesz stosować metody przedstawione w tej książce.

Na koniec mamy możliwość cofnięcia się i spojrzenia na niemal trzy tuziny algorytmów, które opisaliśmy szczegółowo i na przykładach. Mamy nadzieję, że odczuwasz satysfakcję, że wywiązaliśmy się z tego, cośmy zaplanowali. Aby pokazać rozległość materiału, którym się zajęliśmy, dokonamy obecnie podsumowania zasad leżących u podstaw przedstawionych w książce algorytmów. Dzięki temu będziemy mogli pokazać podobieństwa różnych algorytmów, zaprojektowanych do rozwiązywania różnych problemów. ...

Get Algorytmy. Almanach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.