O'Reilly logo

Łamanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS by Jonathan Zdziarski

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Wszystko, co wiesz, jest błędne

Pisanie bezpiecznych programów polega na maksymalizowaniu stopnia trudności przeprowadzenia udanego ataku na pisaną aplikację. Żaden program nie może być w pełni bezpieczny. Mając wystarczająco dużo zasobów i czasu oraz dysponując odpowiednimi narzędziami, można złamać każde zabezpieczenia, także te oparte na silnych algorytmach szyfrujących. Dlatego poziom bezpieczeństwa aplikacji mierzy się jako wypadkową między czasem potrzebnym na przeprowadzenie ataku i trudnością jego dokonania a wartością tego, co można w ten sposób osiągnąć. Na przykład lista kart kredytowych jest bardzo cenna dla hakera, ale tylko przez około 10 minut od momentu kradzieży. Po 24 godzinach dane takie mają już niewielką wartość, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required