O'Reilly logo

Łamanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS by Jonathan Zdziarski

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Ślady pozostawiane przez aplikacje i wycieki danych

Dzięki kradzieży całego systemu plików urządzenia można się przekonać choćby o tym, jak duże ilości informacji urządzenia przechowują w swoich pamięciach podręcznych. W sklepie App Store jest wiele całkiem dobrze zabezpieczonych aplikacji, które nie pozwalają na wycieki danych, a które i tak nie są w pełni bezpieczne z powodu luk w systemie firmy Apple. System ten ma na przykład pamięć podręczną klawiatury, w której zapisuje m.in. treść wszystkich wiadomości e-mail, pamięć mechanizmu WebKit, w której zapisuje wiele stron internetowych przeglądanych przez użytkownika, i wiele innych funkcji szkodzących bezpieczeństwu aplikacji. Oczywiście nikt celowo nie pogarsza stanu bezpieczeństwa. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required