O'Reilly logo

Łamanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS by Jonathan Zdziarski

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Łamanie szyfrów

Kradzież danych z urządzeń z systemem iOS okazała się względnie prostym zadaniem, zwłaszcza że w internecie można znaleźć wiele służących do tego darmowych narzędzi o otwartym kodzie źródłowym. Najtrudniejsza praca została już wykonana: te same techniki, które stosuje się do nieszkodliwych celów, jak zdjęcie blokady (ang. jailbreak) lub odblokowanie urządzenia, można wykorzystać w celu włamania się do czyjegoś urządzenia i wykradnięcia z niego poufnych danych. Techniczne trudności, takie jak eksploitowanie programu wczytującego urządzenia czy wyłączenie jego mechanizmów zabezpieczających, zostały już pokonane przez różne osoby. Korzystając z takich narzędzi jak redsn0w do automatyzacji procesu uruchamiania niepodpisanego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required