O'Reilly logo

Łamanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS by Jonathan Zdziarski

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Odzyskiwanie skasowanych plików

Normalny system plików można porównać do wielkiego notatnika. Wiele osób myśli, że gdy jakiś plik zostanie usunięty, to znika on bezpowrotnie, jakby go wrzucono do niszczarki tajnych dokumentów. Jednak w rzeczywistości usunięcie pliku bardziej przypomina skreślenie na czerwono strony w zeszycie. Pliki są oznaczone jako usunięte, ale ich treść cały czas jest dostępna. Każdy, kto zna numer strony, może bez trudu odczytać jej zawartość pomimo czerwonego przekreślenia. Właśnie ta technika jest wykorzystywana przez prawników w serialach i realnych sądach do wydobywania dowodów z komputerów zaskoczonych podejrzanych. W firmie Apple również wiedzą, że odzyskanie usuniętych plików jest możliwe, i dlatego od ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required