O'Reilly logo

Łamanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS by Jonathan Zdziarski

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstęp

Dane są kradzione i to nierzadko. W czasach zdominowanych przez informacje elektroniczne kradzież danych stała się niezwykle lukratywnym zajęciem. Nieważne, czy jest to tylko drobny phishing, czy skok na wielką bazę danych, przestępcy dokonujący kradzieży danych osiągają tak wysokie zyski, że opłaca im się wykonywać ryzykowny zawód złodzieja. Może użyte w pierwszym zdaniu słowo „nierzadko” zabrzmiało nieco lekceważąco, ale nie o to mi chodzi. Chcę Cię po prostu ostrzec przed zagrożeniem. Ryzyko, że używane w Twojej firmie oprogramowanie jest podatne na ataki, jest bardzo duże. Przestępcy zajmujący się hakerstwem dysponują bogatym arsenałem rozmaitych narzędzi, za pomocą których mogą dokonywać inżynierii wstecznej, a także śledzić i modyfikować ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required