Wstęp

Dane są kradzione i to nierzadko. W czasach zdominowanych przez informacje elektroniczne kradzież danych stała się niezwykle lukratywnym zajęciem. Nieważne, czy jest to tylko drobny phishing, czy skok na wielką bazę danych, przestępcy dokonujący kradzieży danych osiągają tak wysokie zyski, że opłaca im się wykonywać ryzykowny zawód złodzieja. Może użyte w pierwszym zdaniu słowo „nierzadko” zabrzmiało nieco lekceważąco, ale nie o to mi chodzi. Chcę Cię po prostu ostrzec przed zagrożeniem. Ryzyko, że używane w Twojej firmie oprogramowanie jest podatne na ataki, jest bardzo duże. Przestępcy zajmujący się hakerstwem dysponują bogatym arsenałem rozmaitych narzędzi, za pomocą których mogą dokonywać inżynierii wstecznej, a także śledzić i modyfikować ...

Get Łamanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.