O'Reilly logo

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji by Tom Fawcett, Foster Provost

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Wstęp: myślenie w kategoriach analityki danych

Miej wielkie marzenia, bo tylko takie mają moc poruszania ludzkich serc.

Johann Wolfgang von Goethe

W ciągu ostatnich piętnastu lat miały miejsce znaczące inwestycje w infrastrukturę firm, które usprawniły możliwości gromadzenia danych w ramach całych przedsiębiorstw. Praktycznie każdy aspekt działalności gospodarczej jest teraz otwarty na zbieranie danych: działalność operacyjna, produkcja, zarządzanie łańcuchem dostaw, zachowania klientów, wyniki kampanii marketingowych, procedury organizacji pracy i tak dalej. Jednocześnie dostępne są informacje o wydarzeniach zewnętrznych, takich jak trendy rynkowe, nowości z branży i działania konkurencji. Ta szeroka dostępność danych doprowadziła ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required