Rozdział 1. Wstęp: myślenie w kategoriach analityki danych

Miej wielkie marzenia, bo tylko takie mają moc poruszania ludzkich serc.

Johann Wolfgang von Goethe

W ciągu ostatnich piętnastu lat miały miejsce znaczące inwestycje w infrastrukturę firm, które usprawniły możliwości gromadzenia danych w ramach całych przedsiębiorstw. Praktycznie każdy aspekt działalności gospodarczej jest teraz otwarty na zbieranie danych: działalność operacyjna, produkcja, zarządzanie łańcuchem dostaw, zachowania klientów, wyniki kampanii marketingowych, procedury organizacji pracy i tak dalej. Jednocześnie dostępne są informacje o wydarzeniach zewnętrznych, takich jak trendy rynkowe, nowości z branży i działania konkurencji. Ta szeroka dostępność danych doprowadziła ...

Get Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.