O'Reilly logo

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji by Tom Fawcett, Foster Provost

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Wprowadzenie do modelowania predykcyjnego: od korelacji do nadzorowanej segmentacji

Podstawowe pojęcia: Identyfikowanie atrybutów informatywnych; Segmentowanie danych za pomocą progresywnej selekcji atrybutów.

Przykładowe techniki: Wyszukiwanie korelacji; Wybór atrybutów/zmiennych; Indukcja drzew decyzyjnych.

W poprzednich rozdziałach omawialiśmy modele i modelowanie w znaczeniu ogólnym. W tym rozdziale zastanowimy się nad jednym z głównych tematów eksploracji danych: modelowaniem predykcyjnym. Na podstawie przykładu eksploracji danych w celu prognozowania odpływu abonentów z pierwszego podrozdziału zaczniemy od ujęcia modelowania predykcyjnego w postaci nadzorowanej segmentacji — odpowiadając na pytanie, w jaki sposób możemy podzielić ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required