Rozdział 3. Wprowadzenie do modelowania predykcyjnego: od korelacji do nadzorowanej segmentacji

Podstawowe pojęcia: Identyfikowanie atrybutów informatywnych; Segmentowanie danych za pomocą progresywnej selekcji atrybutów.

Przykładowe techniki: Wyszukiwanie korelacji; Wybór atrybutów/zmiennych; Indukcja drzew decyzyjnych.

W poprzednich rozdziałach omawialiśmy modele i modelowanie w znaczeniu ogólnym. W tym rozdziale zastanowimy się nad jednym z głównych tematów eksploracji danych: modelowaniem predykcyjnym. Na podstawie przykładu eksploracji danych w celu prognozowania odpływu abonentów z pierwszego podrozdziału zaczniemy od ujęcia modelowania predykcyjnego w postaci nadzorowanej segmentacji — odpowiadając na pytanie, w jaki sposób możemy podzielić ...

Get Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.