O'Reilly logo

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji by Tom Fawcett, Foster Provost

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Nadmierne dopasowanie i jego unikanie

Podstawowe pojęcia: Generalizacja; Dopasowanie i nadmierne dopasowanie; Kontrola złożoności.

Przykładowe techniki: Sprawdzian krzyżowy; Wybór atrybutów; Przycinanie drzew; Regularyzacja.

Jednymi z najważniejszych podstawowych pojęć nauki o danych są pojęcia nadmiernego dopasowania i generalizacji. Jeśli pozwolimy sobie na wystarczającą elastyczność podczas poszukiwania wzorców w konkretnym zbiorze danych, to te wzorce znajdziemy. Niestety, te „wzorce” mogą być tylko zdarzeniami losowymi w ramach danych. Jak wspomnieliśmy wcześniej, jesteśmy zainteresowani wzorcami, które dokonują generalizacji — prawidłowo prognozują wystąpienia, których jeszcze nie zaobserwowaliśmy. Znajdowanie w danych zdarzeń ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required