O'Reilly logo

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji by Tom Fawcett, Foster Provost

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Myślenie w kategoriach analityki decyzji II: w kierunku inżynierii analitycznej

Podstawowe pojęcie: Rozwiązywanie problemów biznesowych z wykorzystaniem nauki o danych rozpoczyna się od inżynierii analitycznej: projektowania rozwiązania analitycznego z wykorzystaniem dostępnych danych, narzędzi i technik.

Przykładowa technika: Wartość oczekiwana jako platforma opracowania rozwiązania z zakresu nauki o danych.

Ostatecznym celem nauki o danych jest wydobywanie informacji i wiedzy z danych, z wykorzystaniem technik bazujących na określonych zasadach. Jak to już jednak omawialiśmy w naszej książce, świat rzadko zapewnia nam sformułowanie istotnych problemów biznesowych w sposób idealnie dopasowany do tych technik czy też dane reprezentowane ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required