O'Reilly logo

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji by Tom Fawcett, Foster Provost

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Inne zadania i techniki nauki o danych

Podstawowe pojęcia: Nasze podstawowe pojęcia jako baza wielu typowych technik nauki o danych; Znaczenie wiedzy o elementach składowych nauki o danych.

Przykładowe techniki: Zależność i współwystępowanie; Profilowanie zachowań; Predykcja połączeń; Redukcja danych; Eksploracja informacji ukrytych; Rekomendowanie filmów; Rozkład błędu pod względem stronniczości — wariancji; Zespoły modeli; Wnioskowanie przyczynowe z danych.

Jak wspomnieliśmy w poprzednim rozdziale, użytecznym sposobem postrzegania zespołu podchodzącego do problemu biznesowego w kategoriach analityki danych jest uznanie, że stoi on w obliczu problemu inżynieryjnego — i nie chodzi tutaj o inżynierię mechaniczną czy nawet inżynierię ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required