O'Reilly logo

Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania by Anders Goransson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Podsumowanie: wybór techniki asynchronicznej

Jak widzieliśmy, system Android dostarcza wiele technik asynchronicznych pomocnych w uruchamianiu zadań równolegle i poza wątkiem interfejsu użytkownika. Bez tych technik implementowanie szybkich i responsywnych aplikacji byłoby niemożliwe, więc stały się one elementem podstawowej funkcjonalności. Szereg dostępnych technik ułatwia nam życie, ale zawsze musimy zdecydować, którą z nich wykorzystać. Czasem wybór jest prosty (np. ładowarka CursorLoader podczas odczytywania danych z dostawcy), ale często musimy stawić czoła sytuacji, w której dany problem może rozwiązać kilka mechanizmów. W takich przypadkach naturalne jest zastosowanie znanego i używanego mechanizmu. Może to jednak nie być ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required