O'Reilly logo

Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania by Anders Goransson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

Książka Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób budować solidne i niezawodne aplikacje wielowątkowe dla platformy Android. Przyjrzymy się w niej asynchronicznym mechanizmom, które są dostępne w pakiecie Android SDK, i określimy odpowiednie implementacje dla tworzenia szybkich, responsywnych i posiadających odpowiednią strukturę aplikacji.

Spójrzmy prawdzie w oczy: wielowątkowość jest niezbędna do tworzenia aplikacji zapewniających doskonałe doświadczenie użytkownika, ale także zwiększa złożoność aplikacji oraz prawdopodobieństwo występowania błędów podczas wykonywania. Złożoność częściowo wynika z wbudowanych trudności wykonywania wielu wątków oraz z aplikacji, które nie wykorzystują ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required