Przedmowa

Książka Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób budować solidne i niezawodne aplikacje wielowątkowe dla platformy Android. Przyjrzymy się w niej asynchronicznym mechanizmom, które są dostępne w pakiecie Android SDK, i określimy odpowiednie implementacje dla tworzenia szybkich, responsywnych i posiadających odpowiednią strukturę aplikacji.

Spójrzmy prawdzie w oczy: wielowątkowość jest niezbędna do tworzenia aplikacji zapewniających doskonałe doświadczenie użytkownika, ale także zwiększa złożoność aplikacji oraz prawdopodobieństwo występowania błędów podczas wykonywania. Złożoność częściowo wynika z wbudowanych trudności wykonywania wielu wątków oraz z aplikacji, które nie wykorzystują ...

Get Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.