O'Reilly logo

Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript by Brian Jepson, Jonathan Stark

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Wykrywanie przeglądarek za pomocą WURFL

WURFL (ang. Wireless Universal Resource File) to plik XML zawierający informacje umożliwiające identyfikowanie wielu różnych urządzeń mobilnych. Plik sam w sobie niczego nie robi, ale jest dostępnych wiele bibliotek umożliwiających tworzenie aplikacji internetowych rozpoznających urządzenie, na którym działają.

Przedstawimy tu bibliotekę wurfl-php (http://wurfl.sourceforge.net/nphp/), która umożliwia wykrywanie systemu operacyjnego na zdalnym urządzeniu z poziomu skryptu PHP.

Podpowiedź

Aby korzystać z WURFL i wurfl-php, musisz umieścić swoją aplikację na serwerze WWW obsługującym PHP. Musisz też wiedzieć, jak zainstalować pliki i biblioteki PHP na tym serwerze. W tym dodatku objaśnimy, jak to zrobić ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required