O'Reilly logo

Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript by Brian Jepson, Jonathan Stark

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Zaczynamy

Przed rozpoczęciem prawdziwych zmagań powinniśmy poznać pole walki. W tym rozdziale zaznajomisz się z definicjami kluczowych pojęć, a także poznasz wady i zalety dwóch głównych podejść do tworzenia aplikacji. Będziesz miał również szansę przejść ekspresowy kurs trzech podstawowych technologii wykorzystywanych w książce.

Aplikacje internetowe kontra aplikacje natywne

Zaczniemy od zdefiniowania pojęć aplikacja internetowa i aplikacja natywna oraz wskażemy ich wady i zalety.

Czym jest aplikacja internetowa?

W naszym odczuciu aplikacja internetowa jest witryną internetową dostosowaną do specyfiki urządzeń mobilnych. Tematyka takiej witryny może być dowolna — nie ma znaczenia, czy to będzie wizytówka firmy, kalkulator kredytowy, czy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required