Rozdział 1. Zaczynamy

Przed rozpoczęciem prawdziwych zmagań powinniśmy poznać pole walki. W tym rozdziale zaznajomisz się z definicjami kluczowych pojęć, a także poznasz wady i zalety dwóch głównych podejść do tworzenia aplikacji. Będziesz miał również szansę przejść ekspresowy kurs trzech podstawowych technologii wykorzystywanych w książce.

Aplikacje internetowe kontra aplikacje natywne

Zaczniemy od zdefiniowania pojęć aplikacja internetowa i aplikacja natywna oraz wskażemy ich wady i zalety.

Czym jest aplikacja internetowa?

W naszym odczuciu aplikacja internetowa jest witryną internetową dostosowaną do specyfiki urządzeń mobilnych. Tematyka takiej witryny może być dowolna — nie ma znaczenia, czy to będzie wizytówka firmy, kalkulator kredytowy, czy ...

Get Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.