O'Reilly logo

Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript by Brian Jepson, Jonathan Stark

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Animacje

W aplikacjach dla Androida można się spotkać z wieloma charakterystycznymi elementami animacji, które często są dodatkową informacją dla użytkownika. Przykładem może być przewijanie ekranów w lewo podczas nawigowania w głąb struktury aplikacji, a w prawo podczas powrotów. W tym rozdziale dowiesz się, jak do aplikacji internetowej dodać tego typu zachowania, dzięki czemu w jeszcze większym stopniu będzie przypominała aplikację natywną.

Z niewielką pomocą naszych przyjaciół

Prawda jest taka, że stworzenie animacji wyglądającej na natywną na stronie internetowej jest bardzo trudne. Na szczęście mamy do dyspozycji bibliotekę jQTouch autorstwa Davida Kanedy, dzięki której da się to osiągnąć znacznie prościej. Jest to rozprowadzana ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required