O'Reilly logo

Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript by Brian Jepson, Jonathan Stark

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Publikowanie aplikacji w sklepie Google Play

W końcu nadeszła ta chwila — jesteś gotowy na opublikowanie aplikacji w sklepie Google Play. Wbrew pozorom jest to całkiem proste. Wystarczy, że przygotujesz aplikację do dystrybucji i ją prześlesz.

Przygotowanie aplikacji do dystrybucji

Aby aplikacja była gotowa do dystrybucji, trzeba zrobić kilka rzeczy:

  • Usunąć kod odpowiedzialny za debugowanie i dodatkowe komunikaty zapisywane w logu.

  • Nadać aplikacji numer wersji.

  • Skompilować aplikację.

  • Podpisać aplikację prywatnym kluczem.

Usuwanie kodu dodanego na potrzeby debugowania

Kod, którego używaliśmy do debugowania, może spowolnić działanie, a jest zupełnie zbędny w aplikacji uruchomionej na telefonie użytkownika. Jeśli dodałeś tego typu kod do plików ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required