Rozdział 8. Publikowanie aplikacji w sklepie Google Play

W końcu nadeszła ta chwila — jesteś gotowy na opublikowanie aplikacji w sklepie Google Play. Wbrew pozorom jest to całkiem proste. Wystarczy, że przygotujesz aplikację do dystrybucji i ją prześlesz.

Przygotowanie aplikacji do dystrybucji

Aby aplikacja była gotowa do dystrybucji, trzeba zrobić kilka rzeczy:

  • Usunąć kod odpowiedzialny za debugowanie i dodatkowe komunikaty zapisywane w logu.

  • Nadać aplikacji numer wersji.

  • Skompilować aplikację.

  • Podpisać aplikację prywatnym kluczem.

Usuwanie kodu dodanego na potrzeby debugowania

Kod, którego używaliśmy do debugowania, może spowolnić działanie, a jest zupełnie zbędny w aplikacji uruchomionej na telefonie użytkownika. Jeśli dodałeś tego typu kod do plików ...

Get Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.