O'Reilly logo

Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript by Brian Jepson, Jonathan Stark

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wprowadzenie

Dzięki telefonom i urządzeniom mobilnym przenieśliśmy się ze świata, w którym nikt nie miał dostępu do informacji, do świata, w którym każdy ma na wyciągnięcie ręki ogrom zasobów internetu. To chyba największe osiągnięcie naszego pokolenia. Technologie mobilne — pomimo tego, jak są istotne — nadal tkwią jednak w okresie niemowlęcym. Ze względów technicznych, finansowych i politycznych mobilny świat jest niesamowicie podzielony, a perspektywy poprawy tego stanu rzeczy są dosyć odległe.

Twórcy oprogramowania dla dużych i zróżnicowanych grup odbiorców stoją przed wyzwaniem przekraczającym możliwości zwykłych śmiertelników — jak zmaterializować swoje pomysły w sposób możliwy do zrealizowania stosunkowo małym kosztem, tak by osiągnąć produkt ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required