AngularJS. Szybkie wprowadzenie

Book description

Błyskawicznie opanuj AngularJS! AngularJS to szkielet pozwalający tworzyć zaawansowane aplikacje działające w przeglądarce internetowej. Dzięki niemu udało się przenieść do języka JavaScript najlepsze wzorce znane z tradycyjnych języków programowania, takich jak Java czy C#. To posunięcie pozwoliło też programistom na szybsze testowanie kodu, tworzenie przejrzystej architektury oraz wydajniejszą pracę. Jeżeli chcesz skorzystać z tych wszystkich udogodnień, musisz poznać budowę oraz najlepsze praktyki tworzenia aplikacji z wykorzystaniem AngularJS. Lektura tej książki ułatwi Ci to zadanie! Sięgnij po nią i poznaj wzorzec MVC (ang. Model-View-Controller), skonfiguruj swoje środowisko pracy oraz stwórz pierwszą aplikację. W trakcie lektury kolejnych rozdziałów będziesz zdobywać fundamentalną wiedzę na temat dyrektyw, testów jednostkowych i pracy z formularzami.

Table of contents

 1. okładka
 2. tytuł strony
 3. Prawa autorskie strony
 4. Spis treści
 5. Wprowadzenie
  1. Adresaci książki
  2. Dlaczego napisaliśmy tę książkę
  3. Kilka słów o programowaniu internetowym
  4. Zawartość książki
  5. Źródła internetowe
  6. Konwencje typograficzne
  7. Przykłady kodu
  8. Podziękowania
 6. Rozdział 1. Wprowadzenie do systemu AngularJS
  1. Wprowadzenie do AngularJS
   1. Co to jest MVC
   2. Zalety systemu AngularJS
   3. Filozofia systemu AngularJS
  2. Rozpoczynanie pracy z systemem AngularJS
   1. Jakie zaplecze trzeba posiadać?
   2. Czy cały mój program musi być aplikacją AngularJS?
   3. Prosta aplikacja AngularJS
   4. Witaj, świecie
  3. Podsumowanie
 7. Rozdział 2. Podstawowe dyrektywy i kontrolery AngularJS
  1. Moduły AngularJS
  2. Tworzenie pierwszego kontrolera
  3. Praca z tablicami i wyświetlanie ich zawartości
  4. Inne dyrektywy
  5. Sposób użycia dyrektywy ng-repeat
   1. Przeglądanie zawartości obiektu
   2. Zmienne pomocnicze w ng-repeat
   3. Śledzenie po identyfikatorze
   4. Zwielokrotnianie wielu elementów HTML
  6. Podsumowanie
 8. Rozdział 3. Testowanie jednostkowe w systemie AngularJS
  1. Testowanie jednostkowe — co i dlaczego
  2. Wprowadzenie do Karmy
   1. Wtyczki do Karmy
   2. Konfiguracja Karmy
   3. Generowanie konfiguracji Karmy
  3. Szkieletowy system testów Jasmine
   1. Składnia Jasmine
   2. Przydatne dopasowywacze Jasmine
  4. Test jednostkowy dla kontrolera
  5. Uruchamianie testu jednostkowego
  6. Podsumowanie
 9. Rozdział 4. Formularze, pobieranie danych i usługi
  1. Posługiwanie się dyrektywą ng-model
  2. Praca z formularzami
  3. Wiązanie danych i modele
  4. Sprawdzanie danych z formularza i stany
  5. Obsługa błędów w formularzu
   1. Wyświetlanie informacji o błędach
   2. Moduł ngMessages
   3. Stylizowanie formularzy i stanów
  6. ngModelOptions
  7. Zagnieżdżanie formularzy i dyrektywa ng-form
  8. Inne kontrolki formularzy
   1. Obszary tekstowe
   2. Pola wyboru
   3. Przyciski radiowe
   4. Pola kombi i listy rozwijane
  9. Podsumowanie
 10. Rozdział 5. Wszystko o usługach AngularJS
  1. Usługi AngularJS
   1. Do czego służą usługi w systemie AngularJS
   2. Usługi a kontrolery
   3. Wstrzykiwanie zależności w AngularJS
   4. Wbudowane usługi systemu AngularJS
   5. Kolejność wstrzykiwania
   6. Najczęściej używane usługi systemu AngularJS
  2. Tworzenie własnej usługi AngularJS
   1. Tworzenie prostej usługi AngularJS
   2. Różnica między fabryką, usługą i dostawcą
  3. Podsumowanie
 11. Rozdział 6. Komunikacja z serwerem przy użyciu usługi $http
  1. Pobieranie danych za pomocą usługi $http i żądań GET
   1. Obietnice
   2. Propagacja
   3. Usługa $q
   4. Wykonywanie żądań POST przy użyciu usługi $http
   5. Interfejs API usługi $http
   6. Konfiguracja
  2. Zaawansowane właściwości usługi $http
   1. Konfigurowanie ustawień domyślnych usługi $http
   2. Interceptory
   3. Najlepsze praktyki
  3. Moduł ngResource
  4. Podsumowanie
 12. Rozdział 7. Testowanie jednostkowe i obiekty XHR
  1. Wstrzykiwanie zależności w testach jednostkowych
   1. Przechowywanie stanu między testami jednostkowymi
  2. Testowanie usług
   1. Imitowanie usług
   2. Szpiedzy
  3. Testowanie jednostkowe wywołań serwerowych
   1. Testy integracyjne
  4. Podsumowanie
 13. Rozdział 8. Filtry
  1. Czym są filtry AngularJS
   1. Stosowanie filtrów AngularJS
   2. Najczęściej używane filtry AngularJS
   3. Używanie filtrów w kontrolerach i usługach
  2. Tworzenie filtrów AngularJS
  3. Co trzeba zapamiętać o filtrach
  4. Podsumowanie
 14. Rozdział 9. Testowanie jednostkowe filtrów
  1. Testowanie filtru
  2. Testowanie filtru timeAgo
  3. Podsumowanie
 15. Rozdział 10. Trasowanie przy użyciu modułu ngRoute
  1. Trasowanie w aplikacji jednostronicowej
  2. Moduł ngRoute
  3. Opcje trasowania
   1. Wykonywanie zadań przed załadowaniem trasy za pomocą opcji resolve
   2. Usługa $routeParams
   3. Na co trzeba uważać
   4. Kompletny przykład trasowania
  4. Dodatkowa konfiguracja
   1. Tryb HTML5
   2. SEO a system AngularJS
   3. Statystyki przeglądania stron aplikacji AngularJS
  5. Alternatywne rozwiązania — ui-router
  6. Podsumowanie
 16. Rozdział 11. Dyrektywy
  1. Czym są dyrektywy
  2. Alternatywa dla dyrektyw własnych
   1. Dyrektywa ng-include
   2. Ograniczenia dyrektywy ng-include
   3. Dyrektywa ng-switch
  3. Opcje podstawowe
   1. Tworzenie dyrektywy
   2. Szablon i adres szablonu
   3. Określanie sposobu użycia dyrektywy
   4. Funkcja link
   5. Zakres
   6. Atrybut replace
  4. Podsumowanie
 17. Rozdział 12. Testowanie dyrektyw
  1. Procedura testowania dyrektywy
  2. Dyrektywa widżetu giełdowego
  3. Tworzenie testu dyrektywy
  4. Inne kwestie do rozważenia
  5. Podsumowanie
 18. Rozdział 13. Zaawansowane opcje definicji dyrektyw
  1. Cykle życia w AngularJS
   1. Cykl życia systemu AngularJS
   2. Cykl obliczeniowy
   3. Cykl życia dyrektywy
  2. Transkluzja
   1. Podstawy transkluzji
   2. Transkluzja — techniki zaawansowane
  3. Kontrolery dyrektyw i funkcja require
   1. Opcje klucza require
   2. Dyrektywy wejściowe i ng-model
   3. Tworzenie walidatorów
  4. Kompilacja
  5. Priorytet i terminal
  6. Integracja zewnętrzna
  7. Najlepsze praktyki
   1. Zakresy
   2. Sprzątaj i niszcz
   3. Czujki
   4. Funkcje $apply i $digest
  8. Podsumowanie
 19. Rozdział 14. Testowanie kompleksowe
  1. Do czego służy Protractor
  2. Konfiguracja wstępna
  3. Konfiguracja narzędzia Protractor
  4. Test kompleksowy
  5. Uwagi
  6. Podsumowanie
 20. Rozdział 15. Porady i najlepsze praktyki
  1. Testowanie
   1. Programowanie oparte na testach
   2. Różnorodność testów
   3. Kiedy wykonywać testy
  2. Struktura projektu
   1. Najlepsze praktyki
   2. Struktura katalogów
   3. Biblioteki zewnętrzne
   4. Punkt początkowy
  3. Budowanie projektu
   1. Grunt
   2. Serwowanie pojedynczego pliku JavaScript
   3. Minimalizacja
   4. Zadanie ng-templates
  4. Najlepsze praktyki
   1. Uwagi ogólne
   2. Uwagi dotyczące usług
   3. Kontrolery
   4. Dyrektywy
   5. Filtry
  5. Narzędzia i biblioteki
   1. Batarang
   2. WebStorm
   3. Moduły opcjonalne
  6. Podsumowanie
 21. Skorowidz
 22. O autorach
 23. Kolofon
 24. Przypisy
  1. Rozdział 8. Filtry

Product information

 • Title: AngularJS. Szybkie wprowadzenie
 • Author(s): Shyam Seshadri, Brad Green
 • Release date: December 2015
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888328316225