O'Reilly logo

AngularJS. Szybkie wprowadzenie by Brad Green, Shyam Seshadri

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 5.

Wszystko o usługach AngularJS

Do tej pory wykorzystywaliśmy techniki wiązania danych systemu AngularJS. Pokazaliśmy, jak pobierać dane z kontrolerów i przekazywać je do interfejsu użytkownika oraz jak wysyłać je z powrotem do kontrolerów, gdy zostaną zmienione przez użytkownika. Przedstawiliśmy kilka często używanych dyrektyw oraz metody pracy z formularzami i obsługi błędów.

W tym rozdziale poznasz usługi systemu AngularJS. Po lekturze tego rozdziału będziesz dogłębnie rozumieć sposób ich działania i zdobędziesz praktyczne doświadczenie w ich używaniu. Później dowiesz się, jak i dlaczego tworzyć własne usługi AngularJS, oraz samodzielnie stworzysz taką usługę.

Usługi AngularJS

Usługi AngularJS to funkcje lub obiekty mogące przechowywać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required