O'Reilly logo

AngularJS. Szybkie wprowadzenie by Brad Green, Shyam Seshadri

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 10.

Trasowanie przy użyciu modułu ngRoute

Do tej pory opisywaliśmy różne części systemu szkieletowego AngularJS, czyli kontrolery, usługi i filtry. Ale cały czas opieramy się na pojedynczym szablonie HTML, zmieniającym zachowanie w zależności od sposobu działania kontrolera lub usługi. W prawdziwej aplikacji jednostronicowej utworzylibyśmy wiele widoków, które byłyby ładowane w odpowiedzi na kliknięcie przez użytkownika różnych odnośników bądź wpisanie przez niego określonych adresów w przeglądarce. Odtworzenie takiej funkcjonalności w czystym JavaScripcie jest trudne, ponieważ implementacja trasowania wymaga zabiegów takich jak:

• utworzenie maszyny stanów;

• dodawanie i usuwanie elementów z historii przeglądarki;

• ładowanie i usuwanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required