O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

AngularJS

Book Description

AngularJS to hit ostatnich miesięcy w aplikacjach internetowych, wniósł bowiem do kodu JavaScript powiew świeżości oraz najlepsze praktyki znane z innych języków programowania. Architektura MVC, wstrzykiwane zależności, wiązanie danych to tylko niektóre z cech AngularJS. Jeżeli zaintrygowały Cię jego możliwości i chciałbyś zgłębić potencjał tego rozwiązania, to trafiłeś na doskonałą książkę! Napisana przez inżynierów Google, pracujących na co dzień przy AngularJS, zawiera najświeższe informacje z pierwszej ręki. Sięgnij po nią i przekonaj się, jak szybko stworzyć łatwą w utrzymaniu aplikację, korzystającą z nowoczesnych wzorców, komunikującą się wydajnie z serwerem oraz pokrytą automatycznymi testami. Zdobędziesz wiedzę na temat dyrektyw, kontrolerów oraz szablonów. Ponadto przekonasz się, jak tworzyć aplikacje wspierające wiele języków narodowych oraz w jaki sposób radzić sobie z ciasteczkami (cookies). Książka ta jest doskonałą lekturą dla wszystkich osob chcących dzięki AngularJS zmienić swoje podejście do tworzonego kodu JavaScript.

Table of Contents

 1. Wprowadzenie
  1. Konwencje zastosowane w książce
  2. Użycie przykładowych kodów
  3. Podziękowania
 2. 1. Wprowadzenie do AngularJS
  1. Koncepcje
  2. Szablony po stronie klienta
  3. Architektura MVC
  4. Dołączanie danych
  5. Wstrzykiwanie zależności
  6. Dyrektywy
  7. Przykład — koszyk na zakupy
  8. Co dalej?
 3. 2. Anatomia aplikacji AngularJS
  1. Wywołanie AngularJS
  2. Wczytanie skryptu
  3. Określenie granic aplikacji AngularJS za pomocą ng-app
  4. Architektura MVC
  5. Szablony i dołączanie danych
  6. Wyświetlanie tekstu
  7. Pola tekstowe formularza
  8. Kilka słów o dyskretnym kodzie JavaScript
  9. Listy, tabele i inne powtarzalne elementy
  10. Ukrywanie i pokazywanie
  11. Style i klasy CSS
  12. Kwestie związane z atrybutami src i href
  13. Wyrażenia
  14. Użycie kontrolerów do rozdzielenia obowiązków interfejsu użytkownika
  15. Publikacja danych modelu w zasięgu
  16. Użycie funkcji $watch do monitorowania zmian w modelu
  17. Kwestie dotyczące wydajności podczas użycia funkcji $watch()
   1. Monitorowanie wielu elementów
  18. Organizacja zależności za pomocą modułów
  19. Ile modułów będzie potrzebnych?
  20. Formatowanie danych za pomocą filtrów
  21. Zmiana widoków za pomocą tras i usługi $location
  22. Plik index.html
  23. Plik list.html
  24. Plik detail.html
  25. Plik controller.js
  26. Komunikacja z serwerem
  27. Użycie dyrektyw do zmiany elementów drzewa DOM
  28. Plik index.html
  29. Plik controllers.js
  30. Weryfikacja danych wejściowych użytkownika
  31. Co dalej?
 4. 3. Programowanie w AngularJS
  1. Organizacja projektu
  2. Narzędzia
  3. Środowisko IDE
  4. Uruchamianie aplikacji
  5. Metoda z użyciem Yeoman
  6. Metoda bez użycia Yeoman
  7. Testowanie w AngularJS
  8. Karma
  9. Testy jednostkowe
  10. Testy typu E2E/integracji
  11. Kompilacja
  12. Inne wspaniałe narzędzia
  13. Debugowanie
  14. Batarang
   1. Karta Model
   2. Karta Performance
   3. Zależności usługi
   4. Właściwości elementów i dostęp do konsoli
  15. Narzędzie Yeoman — optymalizacja sposobu pracy
  16. Instalacja Yeoman
  17. Utworzenie nowego projektu AngularJS
  18. Uruchomienie serwera
  19. Dodanie nowych tras, widoków i kontrolerów
  20. Testy
  21. Tworzenie projektu
  22. Integracja AngularJS i RequireJS
 5. 4. Analiza aplikacji AngularJS
  1. Aplikacja
  2. Relacje między modelem, kontrolerem i szablonem
  3. Model
  4. Kontrolery, dyrektywy i usługi
  5. Usługi
  6. Dyrektywy
  7. Kontrolery
  8. Szablony
  9. Testy
  10. Testy jednostkowe
  11. Testy scenariuszy
 6. 5. Komunikacja z serwerami
  1. Komunikacja za pomocą usługi $http
  2. Dalsza konfiguracja żądania
  3. Ustawienie nagłówków HTTP
  4. Buforowanie odpowiedzi
  5. Transformacje żądań i odpowiedzi
  6. Testy jednostkowe
  7. Praca z zasobami RESTful
  8. Deklaracja
  9. Własne metody
  10. Brak wywołań zwrotnych (jeśli rzeczywiście nie są potrzebne)
  11. Uproszczone operacje po stronie serwera
  12. Test jednostkowy za pomocą ngResource
  13. Usługa $q i obietnica
  14. Przechwycenie odpowiedzi
  15. Kwestie bezpieczeństwa
  16. Luki w zabezpieczeniach JSON
  17. XSRF
 7. 6. Dyrektywy
  1. Dyrektywy i weryfikacja kodu HTML
  2. Ogólny opis API
  3. Nazwa dyrektywy
  4. Obiekt definicji dyrektywy
   1. Właściwość restrict
   2. Opcja priority
   3. Opcja templates
  5. Opcja transclude
  6. Funkcje compile() i link()
  7. Zasięg
  8. Operacje na elementach drzewa DOM
  9. Kontrolery
  10. Co dalej?
 8. 7. Inne kwestie
  1. Usługa $location
  2. Tryb HTML5 i hashbang
  3. Metody modułu AngularJS
  4. Gdzie znajduje się metoda główna?
  5. Wczytywanie i zależności
  6. Metody wygodne
  7. Komunikacja między zasięgami za pomocą $on, $emit i $broadcast
  8. Ciasteczka
  9. Internacjonalizacja i lokalizacja
  10. Co można zrobić za pomocą frameworka AngularJS?
  11. Lokalizacja w praktyce
  12. Najczęściej pojawiające się problemy
  13. Oczyszczanie kodu HTML i moduł Sanitize
  14. Filtr linky
 9. 8. Ściąga i podpowiedzi
  1. Opakowanie kontrolki jQuery datepicker
  2. Atrybut ng-model
  3. Wiązanie select
  4. Wywoływanie funkcji select()
  5. Pozostała część przykładu
  6. Lista klubów sportowych — filtrowanie i komunikacja
  7. Pole wyszukiwania
  8. Pola combo
  9. Pole wyboru
  10. Dyrektywa ng-repeat
  11. Przekazywanie plików w aplikacji AngularJS
  12. Użycie biblioteki Socket.IO
  13. Prosta usługa stronicowania
  14. Praca z serwerami i logowaniem
  15. Podsumowanie
 10. A. O autorach
 11. Indeks
 12. Kolofon
 13. Copyright