O'Reilly logo

AngularJS by Shyam Seshadri, Brad Green

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Wprowadzenie do AngularJS

Możliwości w zakresie tworzenia niesamowitych aplikacji sieciowych są wręcz oszałamiające, ale stopień skomplikowania związany z procesem powstawania tych aplikacji niestety jest równie niewiarygodnie wysoki. Zespół odpowiedzialny za oprogramowanie technologii AngularJS przyjął sobie za cel ułatwienie programistom tworzenia aplikacji AJAX. Pracując w Google, boleśnie przekonaliśmy się, jak trudnym zadaniem może być opracowywanie ogromnych aplikacji sieciowych, takich jak: Gmail, Mapy, Kalendarz i wiele innych. Jesteśmy pewni, że dzieląc się doświadczeniem zdobytym podczas pracy nad aplikacjami Google, pomożemy innym programistom.

Naszym pragnieniem jest, aby w trakcie tworzenia aplikacji sieciowych poczuć się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required