O'Reilly logo

Apache 2. Leksykon kieszonkowy by Andrew Ford

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Autoryzacja

Autoryzacja polega na sprawdzaniu, czy uwierzytelniony użytkownik ma prawo dostępu do określonego zasobu.

Konfiguracja autoryzacji

Każdą regułę autoryzacji określa się za pomocą dyrektywy Require. Same reguły są implementowane przez oddzielne moduły autoryzacji.

AuthzDefaultAuthoritative

DH (AuthConfig)

mod_authz_default (E)

ON

AuthzDefaultAuthoritative { ON | OFF }

Moduł mod_authz_default jest używany w sytuacjach awaryjnych, kiedy użytkownik nie skonfiguruje żadnego innego modułu autoryzacyjnego, i po prostu odrzuca wszystkie żądania autoryzacji. Jeśli ta dyrektywa jest ustawiona na OFF, autoryzacja jest przekazywana do innych modułów; może to być przydatne w połączeniu z modułami firm trzecich.

Require

DH* ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required