O'Reilly logo

Apache 2. Leksykon kieszonkowy by Andrew Ford

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Standardowe atrybuty dokumentu

Cztery standardowe atrybuty dokumentu są używane do negocjacji treści. Klient określa swoje preferencje w nagłówkach Accept* żądania, a atrybuty wybranego dokumentu służą do ustawiania nagłówków odpowiedzi.

Język treści

Naturalny język dokumentu, taki jak en-gb w przypadku brytyjskiego angielskiego, es-mx w przypadku meksykańskiego hiszpańskiego albo zh dla niekwalifikowanego chińskiego. Preferencje klienta są określone w nagłówku Accept-Language, a język wybranego dokumentu jest zwracany w nagłówku Content-Language.

Typ treści

Typ MIME dokumentu, taki jak text/html lub image/png; preferencje są sygnalizowane przez nagłówek Accept, a typ MIME dokumentu jest zwracany w nagłówku Content-Type.

Zestaw znaków

Zestaw ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required