API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP

Book description


Za sukcesem i siłą najpopularniejszych serwisów w sieci często stoi decyzja o szerokim udostępnieniu API (ang. Application Programming Interface). Dzięki temu programiści z całego świata mogą tworzyć rozwiązania oparte na istniejących usługach, integrować różne systemy oraz tworzyć rozszerzenia. Sięgnij po tę książkę, naucz się korzystać z udostępnionego API i zbuduj własne.

Poznaj tajniki budowania przyjaznego interfejsu API. Ta książka pomoże Ci zorientować się, jak działa protokół HTTP, jakie metody udostępnia oraz jakie informacje możesz znaleźć w nagłówkach. Po opanowaniu podstaw przejdziesz do najpopularniejszych formatów wymiany informacji pomiędzy systemami — JSON oraz XML. Zaznajomisz się też z usługami SOAP, RPC i REST. Na sam koniec dowiesz się, jak projektować niezawodne usługi oraz obsługiwać błędy. Jeżeli chcesz, żeby Twoje API zainteresowało innych programistów, musisz zadbać o jego dobrą dokumentację. Zdobądź niezbędną wiedzę o PHP!
Poznasz protokół HTTP, czasowniki cyklu żądań i odpowiedzi oraz nagłówki i ciasteczka.
Dowiesz się, kiedy lepiej jest użyć formatu JSON, a kiedy XML.
Nauczysz się tworzyć usługi typu RPC, SOAP i RESTful.
Poznasz wiele narzędzi i technik diagnozowania usług sieciowych HTTP.
Nauczysz się wybierać najlepszy rodzaj usługi dla swoich aplikacji i dowiesz się, jak tworzyć niezawodne usługi sieciowe.
Nauczysz się dokumentować swoje interfejsy API — oraz projektować w nich mechanizmy obsługi błędów.

Table of contents

 1. okładka
 2. Prawa autorskie strony
 3. tytuł strony
 4. Spis treści
 5. Wstęp
 6. ROZDZIAŁ 1. HTTP
  1. Klient i serwer
  2. Wysyłanie żądań HTTP
   1. Curl
   2. Narzędzia przeglądarki internetowej
   3. PHP
 7. ROZDZIAŁ 2. Czasowniki protokołu HTTP
  1. Wysyłanie żądań GET
  2. Wysyłanie żądań POST
  3. Inne czasowniki HTTP
 8. ROZDZIAŁ 3. Nagłówki
  1. Nagłówki żądań i odpowiedzi
  2. Najczęściej używane nagłówki HTTP
   1. Nagłówek User-Agent
   2. Nagłówki do negocjacji treści
   3. Zabezpieczanie żądań za pomocą nagłówka Authorization
  3. Nagłówki niestandardowe
 9. ROZDZIAŁ 4. Dane cookie
  1. Zasada działania ciasteczek
  2. Praca z ciasteczkami w PHP
 10. ROZDZIAŁ 5. Format JSON
  1. Kiedy używać formatu JSON
  2. Praca z formatem JSON z poziomu PHP
  3. Format JSON w istniejących interfejsach API
 11. ROZDZIAŁ 6. Format XML
  1. Kiedy używać formatu XML
  2. XML w PHP
  3. XML w istniejących interfejsach API
 12. ROZDZIAŁ 7. Usługi RPC i SOAP
  1. Usługi RPC
  2. Usługi SOAP
   1. Język WSDL
   2. Klient SOAP w języku PHP
   3. Serwer SOAP w języku PHP
   4. Generowanie pliku WSDL z poziomu języka PHP
   5. Klient i serwer PHP z WSDL
 13. ROZDZIAŁ 8. REST
  1. Adresy URL w usługach typu RESTful
  2. Struktura zasobów i hipermedia
  3. Typy danych i mediów
  4. Elementy HTTP w REST
   1. Tworzenie zasobów
   2. Odczytywanie rekordów
   3. Aktualizowanie rekordów
   4. Usuwanie rekordów
  5. Dodatkowe nagłówki w usługach typu RESTful
   1. Nagłówki autoryzacyjne
   2. Nagłówki buforowania
  6. Technologia RESTful a przydatność
 14. ROZDZIAŁ 9. Diagnozowanie usterek w usługach sieciowych
  1. Diagnozowanie danych wyjściowych
  2. Dzienniki
  3. Diagnozowanie spoza aplikacji
   1. Wireshark
   2. Charles
  4. Znajdź odpowiednie narzędzie
 15. ROZDZIAŁ 10. Projektowanie usług
  1. Wybór typu usługi
  2. Wybór formatów danych
  3. Opcje konfiguracyjne
  4. Ustawienia domyślne
 16. ROZDZIAŁ 11. Tworzenie niezawodnych usług
  1. Najważniejsza jest jednolitość
   1. Spójność i znaczenie nazw
   2. Zasady weryfikacji danych
   3. Przewidywalność struktur
  2. Solidność
 17. ROZDZIAŁ 12. Obsługa błędów w interfejsach API
  1. Format wyjściowy
  2. Konstruktywne powiadomienia o błędach
  3. Co robić, gdy napotka się błąd
 18. ROZDZIAŁ 13. Dokumentacja
  1. Dokumentacja ogólna
  2. Dokumentacja API
  3. Dokumentacja interaktywna
  4. Samouczki i szerszy ekosystem
 19. DODATEK A. Przewodnik po najczęściej używanych kodach statusu
 20. DODATEK B. Najczęściej używane nagłówki HTTP
 21. Skorowidz
 22. O autorce
 23. Kolofon

Product information

 • Title: API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP
 • Author(s): Lorna Jane Mitchell
 • Release date: May 2015
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 9781457194528