O'Reilly logo

API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP by Lorna Jane Mitchell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

DODATEK A

Przewodnik po najczęściej używanych kodach statusu

W dodatku tym znajduje się opis niektórych kodów statusu najczęściej używanych w API HTTP. Dowiesz się, do czego służą i kiedy najlepiej ich używać.

Kod

Znaczenie

Opis

100

Continue

Jeśli żądanie jest bardzo duże, klient może wysłać tylko nagłówki i dodatkowo Expect: 100-continue. Jeżeli w odpowiedzi otrzyma status 100, to może wysłać żądanie w normalny sposób. Odpowiedź tę można traktować jak zachętę do działania — wiele bibliotek obsługuje to automatycznie i wysyła drugie żądanie bez pytania o zgodę

200

OK

Dobra wiadomość — wszystko poszło zgodnie z planem

201

Created

Został utworzony nowy zasób. Odpowiedzi tej często towarzyszy nagłówek Location lub reprezentacja nowego zasobu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required