O'Reilly logo

API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP by Lorna Jane Mitchell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

O autorce

Lorna Jane Mitchell jest niezależną konsultantką ds. programowania sieciowego, specjalizującą się w języku PHP i interfejsach API. Przez ponad 10 lat pracy z językiem PHP często uczyła się na własnych błędach i dzięki temu ma wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Ponadto Mitchell jest doświadczoną trenerką. Prowadzi szkolenia zarówno dla klientów prywatnych z całego świata, jak i ogólnodostępne kursy. Jest też świetną pisarką. Oprócz rozmaitych publikacji pisze też bloga pod adresem http://lornajane.net.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required