O autorce

Lorna Jane Mitchell jest niezależną konsultantką ds. programowania sieciowego, specjalizującą się w języku PHP i interfejsach API. Przez ponad 10 lat pracy z językiem PHP często uczyła się na własnych błędach i dzięki temu ma wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Ponadto Mitchell jest doświadczoną trenerką. Prowadzi szkolenia zarówno dla klientów prywatnych z całego świata, jak i ogólnodostępne kursy. Jest też świetną pisarką. Oprócz rozmaitych publikacji pisze też bloga pod adresem http://lornajane.net.

Get API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.