O'Reilly logo

API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP by Lorna Jane Mitchell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 4.

Dane cookie

Protokół HTTP jest bezstanowy, tzn. w każdym żądaniu muszą znajdować się wszystkie informacje potrzebne serwerowi sieciowemu do jego poprawnego obsłużenia. Przynajmniej tak wygląda teoria! W rzeczywistości użytkownicy korzystają z internetu w nieco odmienny sposób. Gdy przeglądamy strony sklepu internetowego, serwis „zapamiętuje”, które produkty oglądaliśmy i które włożyliśmy do koszyka — innymi słowy, wydaje się nam, że wszystkie nasze czynności są ze sobą powiązane.

Jak to działa? Podczas obsługi żądań zapisywane i wysyłane są dodatkowe informacje w postaci tzw. danych cookie (ciasteczek). Dane te to pary klucz-wartość, proste zmienne, które można zapisać u klienta i wysłać na serwer w przyszłych żądaniach. W ten sposób ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required