ROZDZIAŁ 4.

Dane cookie

Protokół HTTP jest bezstanowy, tzn. w każdym żądaniu muszą znajdować się wszystkie informacje potrzebne serwerowi sieciowemu do jego poprawnego obsłużenia. Przynajmniej tak wygląda teoria! W rzeczywistości użytkownicy korzystają z internetu w nieco odmienny sposób. Gdy przeglądamy strony sklepu internetowego, serwis „zapamiętuje”, które produkty oglądaliśmy i które włożyliśmy do koszyka — innymi słowy, wydaje się nam, że wszystkie nasze czynności są ze sobą powiązane.

Jak to działa? Podczas obsługi żądań zapisywane i wysyłane są dodatkowe informacje w postaci tzw. danych cookie (ciasteczek). Dane te to pary klucz-wartość, proste zmienne, które można zapisać u klienta i wysłać na serwer w przyszłych żądaniach. W ten sposób ...

Get API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.