O'Reilly logo

API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP by Lorna Jane Mitchell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 9.

Diagnozowanie usterek w usługach sieciowych

Każdy doświadczony programista jest zarazem doświadczonym diagnostykiem. Wiele umiejętności nabytych podczas programowania w PHP tradycyjnych aplikacji przydaje się także podczas pracy nad interfejsami API. Najważniejsze jest chyba zrozumienie, jak różne składniki ze sobą współpracują. Gdy pojawi się problem, trzeba przemyśleć kilka kwestii, aby go rozwiązać. Czy usterka dotyczy serwera? Czy wystąpiła podczas przesyłania danych? Czy klient nie zrozumiał otrzymanej odpowiedzi? A jeśli pracuje się z aplikacją korzystającą z API, to trzeba się zastanowić, czy problem dotyczy jej czy tego API. Zawężenie pola poszukiwań źródła problemu znacznie ułatwia pracę.

Szczególnie łatwo o obwinienie za ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required