ROZDZIAŁ 11.

Tworzenie niezawodnych usług

Niezawodna usługa to taka, która jest bezpieczna i działa bez żadnych niespodzianek. Jeśli coś jest nieprzewidywalne, czasami zwraca niepoprawne wyniki, a czasami w ogóle nie odpowiada, to są małe szanse, że ktoś zechce to zintegrować ze swoją własną aplikacją. W rozdziale tym dowiesz się, jakie cechy powinna mieć niezawodna usługa, oraz poznasz techniki tworzenia niezawodnych i przydatnych usług, zarówno gdy wszystko idzie dobrze, jak i w innych sytuacjach.

Dobra usługa udostępnia spójne i przewidywalne zachowania. Taka jednolitość jest bardzo dobra dla użytkowników, którzy szybko przyzwyczajają się do sposobu używania różnych narzędzi. Korzystając z usługi, poznają jej sposób działania i łatwiej jest ...

Get API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.