O'Reilly logo

API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP by Lorna Jane Mitchell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 11.

Tworzenie niezawodnych usług

Niezawodna usługa to taka, która jest bezpieczna i działa bez żadnych niespodzianek. Jeśli coś jest nieprzewidywalne, czasami zwraca niepoprawne wyniki, a czasami w ogóle nie odpowiada, to są małe szanse, że ktoś zechce to zintegrować ze swoją własną aplikacją. W rozdziale tym dowiesz się, jakie cechy powinna mieć niezawodna usługa, oraz poznasz techniki tworzenia niezawodnych i przydatnych usług, zarówno gdy wszystko idzie dobrze, jak i w innych sytuacjach.

Dobra usługa udostępnia spójne i przewidywalne zachowania. Taka jednolitość jest bardzo dobra dla użytkowników, którzy szybko przyzwyczajają się do sposobu używania różnych narzędzi. Korzystając z usługi, poznają jej sposób działania i łatwiej jest ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required