O'Reilly logo

API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP by Lorna Jane Mitchell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 13.

Dokumentacja

Kto lubi pisać dokumentację, niech podniesie rękę do góry. A teraz niech się zgłoszą ci, którzy lubią wiedzieć, że interfejs API, którego zamierzają użyć, ma dobrą dokumentację z przykładami aplikacji podobnych do ich programu. Są to dwie przeciwności, ponieważ programiści z reguły nie lubią pisać dokumentacji i mimo że z reguły też jej nie czytają, dobra dokumentacja znacznie ułatwia im pracę, dzięki czemu rzadziej muszą zgłaszać błędy lub przerzucać się na produkty konkurencji.

Ktoś może utworzyć najlepszy interfejs API na świecie, a mimo to jeśli dostarczy słabą i niedokładną dokumentację lub nie dostarczy jej w ogóle, nikt nie będzie go używał. W istocie, jeśli programista nie traktuje dobrej dokumentacji jako integralnej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required