Rozdział 3. Projektowanie pod kątem wyszukiwania

Zdarzało mi się otrzymywać e-maile z podziękowaniami od osób, których życie zostało uratowane dzięki informacjom znalezionym na stronie medycznej lub które znalazły miłość swojego życia w serwisie randkowym.

— Tim Berners-Lee

W tym rozdziale omawiamy następujące zagadnienia:

  • Różne modele poszukiwania informacji.
  • Zachowania ludzi dotyczące wyszukiwania informacji.
  • Jak poznajemy te zachowania?

Architektura informacji nie ogranicza się do taksonomii, wyszukiwarek i innych elementów, które pomagają użytkownikom znaleźć dane w środowisku informacyjnym. Architektura informacji rozpoczyna się od ludzi oraz powodu, dla którego odwiedzili naszą witrynę albo skorzystali z aplikacji: od ich potrzeby informacyjnej. ...

Get Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.