O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dlaczego powinno się przeczytać tę książkę?

Jeżeli ktoś przez jakiś czas zajmował się administrowaniem systemem, może zadać sobie takie pytanie. Istnieje na nie wiele odpowiedzi. Być może instynkt samozachowawczy jest podstawowym czynnikiem motywującym. Chciałoby się mieć pewność, że nie straci się efektów pracy, gdy dojdzie do awarii dysku. Być może przyzwoity system archiwizowania już funkcjonuje i po prostu chciałoby się go ulepszyć. Być może Czytelnik szuka jakichś nowych pomysłów, jak poradzić sobie z kolejnymi potrzebami związanymi z archiwizowaniem i odtwarzaniem. Poniżej zamieściłem kilka powodów, dla których według mnie warto przeczytać tę książkę.

Schadenfreude

Schadenfreude jest niemieckim słowem na określenie radości z niepowodzenia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required