O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dlaczego należy archiwizować dane?

Wszystko już słyszałem. Byłem oskarżany o to, że zajmuję się tylko kopiami zapasowymi. Powiedziano mi, że uważam, że cały świat obraca się wokół szpulki kasety. Stwierdziłem, że pewnego dnia świat spotka katastrofa i pozostanie mi kopia zapasowa. Pytanie brzmi: jak bardzo poważnie Czytelnik traktuje kwestię ochrony danych? Aby ułatwić rozstrzygnięcie tej kwestii, zastanówmy się, co się stanie, gdy nie będą dostępne poprawne kopie zapasowe.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required