Znalezienie optymalnej metody archiwizowania

Używanie systemu bez kopii zapasowych można przyrównać do prowadzenia samochodu z prędkością 160 km/h po ruchliwej drodze dzień po wygaśnięciu polisy ubezpieczeniowej. Podobnie zastosowanie 3-węzłowego, intensywnie wykorzystywanego klastra na potrzeby mało istotnej aplikacji jest jak pełne ubezpieczenie wykupione dla 20-letniego samochodu. Tak jak polisy mają różne poziomy ubezpieczenia (na przykład kierowców rajdowych szczególnie dotyczą różnego typu uszkodzenia), tak różne metody archiwizowania zapewniają różne poziomy odtwarzania danych.

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.