O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Nie wolno pomijać tego rozdziału!

Zwykły Czytelnik może przyjąć, że niniejszy rozdział stanowi wprowadzenie do podstawowych zagadnień związanych z archiwizowaniem. Choć faktycznie jest to cel tego rozdziału, prawdziwe jest również to, że wielu doświadczonym administratorom przedstawione tu pojęcie są nieznane. Jest tak między innymi dlatego, że administratorzy nieustannie są odciągani od typowych zajęć, takich jak archiwizowanie, aby robić rzeczy uważane za „ważniejsze” (na przykład instalowanie nowych serwerów i stwierdzanie, które systemy wolno działają). Ponadto administratorzy nawet przez kilka lat mogą nie musieć odtwarzać danych. Konieczność regularnego stosowania kopii zapasowych bez wątpienia zmieniłaby sposób postrzegania ich ważności. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required