O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Co należy archiwizować?

Doświadczenie pokazuje, że jednym z najczęstszych powodów utraty danych jest to, że nigdy ich nie uwzględniono w kopii zapasowej. Decyzja dotycząca tego, co należy archiwizować, jest istotna.

Przygotowanie się na najgorsze

Przed podjęciem decyzji, jakie pliki należy dodać do kopii zapasowych, powinno się zaprosić na obiad najbardziej pesymistycznie nastawionego pracownika technicznego firmy. W rzeczywistości warto spotkać się z kilkoma takimi osobami. Dodatkowo należy poprosić je o przedstawienie sytuacji, przed którymi chciałyby być chronione. Sytuacje te należy uwzględnić przy decydowaniu, co powinno zostać dodane do kopii zapasowej. Sytuacje te będą też pomocne podczas określania sposobu archiwizowania. Gościom zaproszonym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required