O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Decydowanie o momencie przeprowadzania archiwizacji

Mogłoby się wydawać, że jest to najbardziej oczywiste zagadnienie. Czyż nie każdy archiwizuje swój system każdej nocy? W takim razie w czym tkwi problem? Właściwsze pytanie brzmi: „Jakie poziomy są uaktywniane i kiedy?”. Zawsze jest to poważne pytanie. Jak często wykonuje się pełną kopię zapasową? Jak często sporządza się przyrostowe kopie zapasowe? Czy stosuje się różne poziomy archiwizacji przyrostowej uwzględniającej wyłącznie dzisiejsze zmiany, czy ciągłą archiwizację przyrostową obejmującą wszystko, co zmieniło się od czasu wykonania ostatniej pełnej kopii zapasowej? Każdy ma własne odpowiedzi na te pytania. Pewne jest tylko to, że każdej nocy powinien być stosowany co najmniej jeden z poziomów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required